АТТЕСТАЦИЯ

Директорды тағайындау туралы бұйрық

2022 - 2023 оқу жылына колледждің жұмыс жоспары

Мамандықтар бойынша оқу жұмыс жоспарлары

Жұмыс оқу жоспарлары сырттай бөлім

Жұмыс оқу бағдарламалары

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған жеке жоспарлар

Жеке оқу бағдарламалары

ЕБҚ бар білім алушылардың жеке сабақтарын есепке алу журналдары

Жеке сабақтарды есепке алу журналдары 2

Мамандықтар бойынша Өзін-өзі бағалау

Өтініш және сауалнама тізімдері

Күнделіктер-тәжірибелер туралы есептер

Оқу процесінің кестелері

АА кестелері

АА ведомостары мен хаттамалары

Курстық және дипломдық жобалаудың ведомостары мен бұйрықтары

Тағылымдама бойынша сертификаттар

Әлеуметтік әріптестер базасында кабинеттер ашу туралы ЦӘК хаттамалары

Индустриялық кеңес бойынша хаттамалар жұмыс берушілердің ұсыныстары

АА-ға жіберу бұйрықтары

МАК Есептері

Демонстрациялық емтихан Агрономия-Зертханашы

Аралық аттестаттау ведомостары

Agro Skills бұйрық

Педагогикалық кеңестің хаттамасы

Меморандум

Жұмысқа орналастыру

Комиссия құру туралы бұйрық

№3 педагогикалық кеңестің хаттамасы

Тәжірибелер бойынша шарттар

Сауалнама есептері

Өзін-өзі бағалау

Бағалау парағы

Қызметті бағалау нәтижесі

Штат кестесі

Аралық аттестаттау жөніндегі ведомостар

Дәнекерлеу программы бойынша білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ

15-қосымша "педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер"

15-қосымша "педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер"(.xlsx)

16-қосымша "Контингент туралы мәліметтер"

17-қосымша "Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер"

17-қосымша "Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер"(.xlsx)

18-қосымша "Оқу, көркем және ғылыми әдебиет қорының болуы туралы мәліметтер"


Директорды тағайындау туралы бұйрық

2022 - 2023 оқу жылына колледждің жұмыс жоспары

Мамандықтар бойынша оқу жұмыс жоспарлары

Жұмыс оқу жоспарлары сырттай бөлім

Жұмыс оқу бағдарламалары

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған жеке жоспарлар

Жеке оқу бағдарламалары

ЕБҚ бар білім алушылардың жеке сабақтарын есепке алу журналдары

Жеке сабақтарды есепке алу журналдары 2

Мамандықтар бойынша Өзін-өзі бағалау

Өтініш және сауалнама тізімдері

Күнделіктер-тәжірибелер туралы есептер

Оқу процесінің кестелері

АА кестелері

АА ведомостары мен хаттамалары

Курстық және дипломдық жобалаудың ведомостары мен бұйрықтары

Тағылымдама бойынша сертификаттар

Әлеуметтік әріптестер базасында кабинеттер ашу туралы ЦӘК хаттамалары

Индустриялық кеңес бойынша хаттамалар жұмыс берушілердің ұсыныстары

АА-ға жіберу бұйрықтары

МАК Есептері

Демонстрациялық емтихан Агрономия-Зертханашы

Аралық аттестаттау ведомостары

Agro Skills бұйрық

Педагогикалық кеңестің хаттамасы

Меморандум

Жұмысқа орналастыру

Комиссия құру туралы бұйрық

№3 педагогикалық кеңестің хаттамасы

Тәжірибелер бойынша шарттар

Сауалнама есептері

Өзін-өзі бағалау

Бағалау парағы

Қызметті бағалау нәтижесі

Штат кестесі

Аралық аттестаттау жөніндегі ведомостар

Дәнекерлеу программы бойынша білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ

15-қосымша "педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер"

15-қосымша "педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер"(.xlsx)

16-қосымша "Контингент туралы мәліметтер"

17-қосымша "Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер"

17-қосымша "Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер"(.xlsx)

18-қосымша "Оқу, көркем және ғылыми әдебиет қорының болуы туралы мәліметтер"Текст
Виртуальная приемная